Městská knihovna v Modřicích - web pro děti
Naposledy aktualizováno: 30.10.2017 18:44:38

 

OBRÁZEK : copy_of_logo_ctenar_m.jpg

SKIP ČR vyhlašuje devátý ročník projektu na podporu čtenářské gramotnosti Už jsem čtenář – Knížka pro prvňáčka. Cílem projektu je rozvoj čtenářských návyků žáků již od prvního ročníku školní docházky. Do projektu přihlašuje letošní žáky prvních tříd základních škol veřejná knihovna ve spolupráci se školami v místě působnosti knihovny

 

Knihovna, která žáky do projektu přihlašuje, s nimi pracuje nad rámec obvyklých knihovnických činností. V období od listopadu 2016 do května 2017 připraví pro prvňáky nejméně jednu návštěvu knihovny a uspořádá další akce vedoucí k rozvoji zájmu o četbu (společná čtení, besedy s tvůrci knih, výstav apod.)

Odměnou za úspěšné absolvování projektu je pro děti knížka pro prvňáčka, původní česká novinka, která byla napsána a ilustrována výhradně pro účastníky projektu a kterou nelze v běžné knihkupecké síti minimálně tři roky koupit.Ve školním roce 2016/2017 je to kniha Martina Šinkovského a ilustrátora Ticho 762 – Lapálie v Lampálii

 

 

 

 OBRÁZEK : tiho.jpg

 

 

 

 

 

 
Proces zabral 0.0193 sekund času a 0.58MB paměti.